Pingst

11m ago
33 Views
3 Downloads
2.14 MB
35 Pages
Last View : 18d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Albert Barnett
Transcription

1 Pingst.nu.3 ETTA.qxp2005-09-1017:45Sida 1Pingst.nu Nyheterna Pingst-debatten Länkar & dokument Tidningen på nätet www.pingst.nuNR 3 SEPTEMBER 2005Undervisning: Tro utangärningar är dödNu kan Tomasa Sten-Gunnar Hedinläsa sin Bibel vald till föreståndareUPPMUNTRAN. När benen inte bär kan det vara svårt att ta sig till kyrkan som för Thyra. Då är det gott att få se fram emot ett besök avförsamlingssystrar som Guneld Lindström i Huskvarna.Foto: GABRIELLA MELLERGÅRDHMed tid för 11-kaffe– Jag stortrivs med mitt jobb. Det ger så mycket ochjag möter så mycket tacksamhet.Det säger Guneld Lindström, som är församlingssyster i Huskvarna pingstförsamling.Hon besöker församlingens gamla och sjuka och hartid för 11-kaffe och en prat- och bönestund.Pingst.nu följde med hem till Thyra och IngvarHolmén.Jens Orback:”Jämställdhetmedel motfattigdom”Mbembelezahar huvudrolleni nya skolfilmenMikrolånen gavFiroza nya möjligheterJens Orback omvikten av jämställdhetRuba Abbassi arbetarför arabiska kvinnorWWW.PMU.NU NR 4 2005PMU.NU – EXTRA TIDNINGRuba Abbassi lederkvinnligt nätverk i Mellanöstern:”Arabiska kvinnorsställning måste stärkas”

2-3 Pingst.nu.3 INNEH LL.qxp2005-09-1017:28Sida 22PINGST.NUNUMMER 32005LEDAREPingst.nuMEDLEMSTIDNING FÖRPINGSTRÖRELSENREDAKTIONAnsv. utgivareRedaktörRedigeringMedarbetareLars-Ivar NilssonUlrika RamstrandHanna ToorellAnders ParsmoPhebe LeyserHanna ToorellNoomi LindGabriella MellergårdhUlf SundkvistStaffan SwahnNiklas EkbergWebbutvecklare Samuel MittsRedaktionsråd Larsolof EgbäckCarl-Olof NilssonEva SkogStaffan SwahnClaes WaernArne WinerdalGöran ÅströmANNONSERAnsvarig säljareTelefonE-postLiselotte Skoglund08-619 24 [email protected] sTryckeriProduktion08-619 25 [email protected] 25 59www.pingst.nuPingst.nu141 99 StockholmRegulatorv rknadsavdelningADRESSÄNDRINGAlla eventuella adressändringarlämnas till din församling.Församlingar som har frågor kanvända sig hit:Kontakta Mikael AxelssonTelefon 08-619 25 52Telefax 08-619 25 59E-post [email protected] ges ut av Sveriges pingstförsamlingar genom riksföreningenPingst – fria församlingar i samverkanDet är bråttom!”Lyft blicken och se hur fälten har vitnat tillskörd.” Joh.4:35Upplevelsen av vitnande skördefält ochskördetröskor blev en utdragen upplevelse denna sommar och höst. När vi i slutet avjuli månad befann oss i södra Rumänien påsemester var skördearbetet i full gång. När vi treveckor senare kom hem till Sverige möttes viockså av mogna skördefält och skördearbetare ifull aktivitet.Europa är ett moget skördefält också på detandliga planet. I Rumänien finns Europas störstapingströrelse som i dag räknar 600 000 medlemmar. I norra Rumänien och också i den sydvästra delen av landet finns det städer och områden där mellan 15 och 20 procent av befolkningen tillhör pingstförsamlingar.Övriga Europa inklusive Sverige och Skandinavien står på tur.Den skördetröska som Gud har valt att använda är den lokala församlingen i hela dess mångfald och rikedom (Ef.4:10). Denna sanning förtjänar att upprepas igen och igen.Inget kan jämföras med en lokal församlingnär den fungerar. Där uttrycker apostlar, profeter, förkunnare, herdar och lärare tillsammansmed andra medlemmar på ett attraktivt sätt vadGuds rike har att erbjuda. Utan lokala församlingar som fungerar finns ingen meningsfullsamverkan. Ingen utmaning kan vara större förungdomar i Sverige än att bli församlingsbyggare.UNDER EN GANSKA KO RT TID skall skörden bärgas. Sånings- och förberedelsearbetet pågårunder en längre period. En klok skördearbetareväljer sina redskap med omsorg. Vi har i pingströrelsen en ganska arbetsam period bakom ossdär det ser ut som att enbart organisationsfrågorvarit i fokus.Vi som arbetat med dessa frågor har förhoppningen att våra gemensamma företag och verksamheter ska få vara just ändamålsenliga skörderedskap för våra lokala församlingar.En omvärldsanalys visar att det andliga sökandet aldrig varit större än det är just nu. I samver-kan, men med fokus på den lokala församlingen,tror vi att den svenska pingströrelsens evangelisations- och missionsföretag ska få fylla en viktigfunktion när de mognande skördefälten runt omi vårt land skall bärgas.”På jorden skall hedningarna gripas av ångestoch rådlöshet vid havets och vågornas dån”(Luk.21:25). Så uttrycker sig Jesus om den yttersta tiden.Valerie Giscards D Estaing sa 1981:“Världen är olycklig, för den vet inte vart denär på väg, och för att den har på känn att om denvisste det, skulle den upptäcka att den var på vägmot en katastrof.” Kanske tolkar hans ord vad enmodern sekulariserad svensk känner.En man vid namn Isaac Asimov skrev boken”A Choice of Catastrophies”. Problemet somläsaren ställs inför är att Isaac Asimov är så övertygande när han påstår att mänskligheten barahar katastrofer att välja mellan. Kombinationenav att de mörka molnen hopar sig och att skördefälten vitnar till skörd är egentligen summanav Bibelns beskrivning av den yttersta tiden.När skördearbetarna märker att mörka molnhopar sig och att ovädret närmar sig då läggerman in en extra växel för att få så mycket sommöjligt bärgat innan det är för sent. ”Skörden ärstor men arbetarna är få” (Matt.9:37). Därföruppmanas vi att be om fler skördearbetare i enödesmättad tid.SANNINGEN O M ATT J ESUS KRISTUS ska återvända till vår jord har aldrig varit mer aktuell.Vårt uppdrag är att innan han återvänder nå såmånga som möjligt med evangelium. En männniska kan leva länge utan mat, inte så länge utanvatten och bara ett antal minuter utan luft.En människa utan hopp överlever inte. Vi harett underbart framtidsperspektiv och hopp att förmedla tillvår tid. ”Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus somfrälsare.” (Fil.3:20)LARS-IVAR NILSSONSTYRELSELEDAMOT I PINGST – FRIA FÖRSAMLINGARI SAMVERKAN, FÖRESTÅNDARE I PINGSTFÖRSAMLINGENTROLLHÄTTAN OCH ANSVARIG UTGIVARE

2-3 Pingst.nu.3 INNEH LL.qxp2005NUMMER 32005-09-1017:28Sida 33PINGST.NUINNEHÅLL1210Tro ochgärningarör några månader sedanträffade jag Blanca i Perushuvudstad Lima. I ett litet hus,byggt av masonitbitar och kartonger med vita soppåsar somfuktspärr trängdes hon ochhennes fyra barn.Loppbetten besöket gav slutade klia efter några dagar, menminnet av Blanca har jag kvar.En fattig kvinna utan utbildning, som svikits och lämnatsensam med både uppfostringsoch försörjningsansvar.Hon är glad och ledsen påsamma gång när vi ses. Gladför att hon några dagar tidigaretagit emot Jesus, men ledsenöver att både pengar och tålamod tryter.Att pastorn inte nöjer sigmed att läsa Bibeln för Blancaoch uppmuntra henne att fortsätta tro, gör mig glad. Hankommer också med ett erbjudande till henne om ett jobb iköket på slumcentret närahenne och han ser till att Blanca kommer högt på listan överdem som ska få hjälp med ettnytt hus.Goda nyheter för hela männniskan. Är det inte det evangelium handlar om? I Jakobs brevstår det att en tro utan gärningar är död. Det är också ett temadu hittar i undervisningsartikeln och i reportagen i den härtidningen. Välkommen!ULRIKA RAMSTRANDF162257101216182227 Sten-Gunnar Hedin vald till ny föreståndare”Jag är oerhört gripen över förtroendet. ” Det säger Sten-Gunnar Hedin som valts tillPingst ffs föreståndare. Vid det extra rådslaget valdes också ny styrelse och nyastyrgrupper nominerades. Så betalar du kyrkoavgiften till pingströrelsenI somras fattade regeringen beslutet som gör det möjligt för pingstvänner att låtakyrkoavgiften gå till Pingströrelsen. Här reder vi ut hur det går till. Lär av Petra Pingstvän. Nu kan Tomasa läsa sin BibelNär Tomasa från Peru blev kristen ville hon lära sig läsa och skriva. Drivkraften var längtanefter att själv kunna läsa sin Bibel. Aktion Latinamerika arbetar för att ge 30 000 flerlatinamerikaner samma möjlighet. Pensionären som satsade ett år på hiv/aids-informationKerstin Linde har under ett år arbetat med information om hiv/aids till masajer i Tanzania.Arbetet har skett tillsammans med lokala församlingar. Församlingssyster med tid för 11-kaffeFörsamlingssyster Guneld Lindström besöker församlingsmedlemmar, som har svårt att tasig till kyrkan. Hon har tid att samtala och fika.redaktör [email protected]äs mer på www.pingst.nu De går frivilligt i fängelseVarannan tisdag besöker en besöksgrupp från Livskraft fångvårdsanstalten Storboda iRosersberg. Med sig har de kaffe och budskapet om Guds kärlek. Undervisning - om gärningar som följer av tron”Rent konkret skulle jag vilja utmana varje församling och varje kristen att forma ett livsom har en tydlig och påtaglig social profil.” Det skriver Ulf Sundkvist i sin undervisningsartikel om en tro, som leder till ansvar för andra. Skånes pingsthistoria dokumenteradEfter fyra års forskarmöda är boken om Pingströrelsens historia och utveckling i Skåneklar. Initiativtagare till boken är pastor Lars Grip och huvudförfattare och redaktör är RuneSahrling.WEBB-FRÅGANSkulle du vilja betalakyrkoavgift till pingströrelsen?Gå in och svara på www.pingst.nu.Läs vad webb-panelen tycker på sid30 och artikeln på sid 7.

4-6 Pingst.nu.3.qxp2005-09-1018:22Sida 44PINGST.NUNUMMER 32005SVERIGEHär är Pingstsnya ledningHär är de som, tillsammans med Sten-Gunnar Hedin, ska leda Pingst ffs de närmasteåren. De valdes vid det extra Rådslag, som hölls den 10 september i Pingsthuset iHuddinge.Då togs också beslutet som gjorde den nya samordningsmodellen och de nyastadgarna för Pingst ffs juridiskt giltiga.Jörgen Gidlund (ordförande)Yrke: Vd i Örnsköldsviks kommmuns koncernbolag. Tidigarekommundirektör i Örnsköldsvikunder 10 år.Församling: Pingstförsamlingen Örnsköldsvik.Lars-Ivar NilssonYrke: Föreståndare i Pingstförsamlingen i Trollhättan. Teologiskutbildning på Seattle Bible Collegeoch Southern California College.Församling: Pingstförsamlingen TrollhättanGunnel Ericson (vice ordförande)Yrke:Sjuksköterskebarnmorskaoch företagssköterska.Församling: Strängnäs Pingstförsamling.Tatta LennartssonYrke: Gymnasielärarexamen 2004,fn mest mammaledigFörsamling: Uppsala Pingstförsamling.Anethe CarlssonYrke: Predikant i Filadelfia Stockholm. Anethe förestår Nacka ochVärmdö. Nacka är Filadelfiassenaste församlingsplantering.Församling: Filadelfia, Stockholm.Beryl Orrbeck LindemanYrke: Sedan tre år tillbakapastor/föreståndare i BotkyrkaPingstförsamling.Församling: Botkyrka Pingstför-Emmalill HectorYrke: Studentbovärd på CampusRoslagen. Just nu mammaledig.Församling: Norrtälje Pingstförsamling.Tobias NilssonYrke: Disputerad nationalekonompå Finansdepartementet, arbetarmed långsiktiga strukturfrågor.Församling: Filadelfia, Stockholm.Tommy DahlmanYrke: Resande predikant inomNorden. Författare till fem n.samling.Bengt SäkerYrke: Pastor och föreståndareFörsamling: Pingstförsamlingen iUpplandsVäsby.Gunnar JohanssonYrke: Föreståndare/pastor i Pingstförsamlingen i Sundsvall.Församling: Pingstförsamlingen iSundsvallStig KarlssonYrke: Arbetar i eget företag sområdgivare och styrelseledamot/ordförande i ett tiotal svenska företag.Församling: Aspnäskyrkan, Järfällla Dan Salomonsson, UppsalaCurt Levin, SjöboLars Sjöholm, VärnamoSven Alkebratt, GislavedAnethe Carlsson, NackaMonika Winerdal, NorrtäljeUlf Sundqvist, KarlskronaNils Ulander, UmeåStyrgrupp MissionOrdförande:Bengt Säker, Upplands VäsbyAllan Ekstedt, EskilstunaPaul Waern, MullsjöMarie Berg, GöteborgBarbro Karlsson, SigtunaEva-Maj Edin, KågePeter Kammensjö, YtterbyGöran Lennartsson, UppsalaRauli Lehtonen, Upplands VäsbyDavid Johansson, GöteborgStyrelsePMU InterLifeOrdförande:Jörgen Gidlund, ÖrnsköldsvikGunnel Ericson, SträngnäsSten-Gunnar Hedin, StockholmBengt Säker, Uppland/VäsbyStig Karlsson, StockholmBarbro Karlsson, SigtunaPeter Kammensjö, Ytterby

4-6 Pingst.nu.3.qxp20052005-09-10NUMMER 318:23Sida 55PINGST.NUNY LEDARE.Sten-Gunnar Hedinvaldes den 10september tillstyrelseledamotoch föreståndareför Pingst - ffs.Han ska leda PingstSten-Gunnar Hedin: Nu har vi verktyget, låt oss använda det tillsammansPastor Sten-Gunnar Hedin valdes den 10september som föreståndare för Pingstffs.– Det är svårt att beskriva minakänslor. Jag är oerhört gripen överförtroendet och ser det som ett oerhörtviktigt uppdrag. Samtidigt går jag ju in inågot nytt, som inte funnits förut, en nyuppgift som man inte riktigt vet vad detinnebär.Sten-Gunnar Hedins nya arbetsplatskommer att vara i Pingsthuset i Flemingsberg, men han räknar också med att tillbringa mycket tid på resande fot.– Jag ska ju vara en röst både mot församlingarna och för organisationen, säger hanoch då måste man röra sig i församlingarna.Kallelsen som bär honom i botten är attvara förkunnare, det är han tydlig med.Sten-Gunnar Hedin har arbetat sompastor i Filadelfia, Stockholm, sedan 1988.Han har varit föreståndare sedan våren 1997och som sådan har han ofta fått fungera sompingströrelsens talesman. Informellt, menmed församlingens välsignelse.Men nu är han föreståndare för Pingst ffs.Föreslagen av en valberedning och vald pårådslaget den 10 september. En uppgift, somär på heltid och innebär att han inte kan varakvar i sin tjänst i Filadelfia.– Det insåg jag ju när jag bestämde mig föratt ställa upp, säger han. Det var i somras ochdå skrev jag brev till alla församlingstjänareoch förklarade läget och kallade till ett möte.Pingströrelsen beskriver han som en församlingsrörelse, med ansvar både för samhället och för varandra. En lokal församlingkan aldrig delegera bort sitt lokala ansvar,men det finns saker som man som enskildförsamling inte ensam kan klara av. Detansvaret, både det nationella och det internationella, är det som nu blir tydligare delat.Det innebär både ett stöd och en styrka, somSten-Gunnar Hedin ser saken.– Nu har vi verktyget. Låt oss använda detoch tillsammans ta ansvar. Tillsammans kanvår röst bli stark. Och om man ska höras imediabruset i dag så bör man hjälpas åt.Men det allra viktigaste är att fungera somVill fungera som en profetrösten profetröst, menar han, och att vara öppnaför vad Gud vill och de behov som uppstår.Det är också det yttersta syftet med dennya organisationen, som han ser det.– Struktureringen behövs för att det blivitså många gemensamma verksamhetsgrenar.Han har funnits med i samordningsprocessen under hela tiden och sett den somangelägen. Samtidigt är han medveten omatt iordningställandet kan ha varitpåfrestande och att det funnits, och finns, desom tvivlar på att det nya är bra.– Jag hoppas kunna visa de tveksammaoch kritiska att detta blir bra, säger han.Att han blivit föreslagen och formellt valdär inte oviktigt.– Nej, det har alltid varit väldigt viktigt förmig, också i församlingstjänsten, att jag harett förtroende i botten. Det är jag helt beroende av.Det är heller inte oviktigt att det nu finnsen formell och öppen struktur, som det gåratt titta in och ha synpunkter på, menar han.– Nej, för det innebär ju också att mankan protestera om man inte är nöjd.ULRIKA RAMSTRAND

4-6 Pingst.nu.3.qxp2005-09-1018:24Sida 66PINGST.NUNUMMER 32005SVERIGENy styrelse vill bådeutmana och utmanasVISIONER. Pastor Stefan Claar hade en halvtimme till förfogande för att ställa frågor till den nya styrelsen. På bilden syns Sten-Gunnar Hedin,Tatta Lennartsson, Stig Karlsson, Gunnel Ericson, Gunnar Johansson och Bengt Säker.Foto: ULRIKA RAMSTRANDMedlemmarna i Pingsts nya styrelsehann knappt mer än väljas förrän de blevinbjudna att ta plats längst fram ochinför rådslagets ledamöter bli intervjuade av Stefan Claar, pastor i Filadelfia iStockholm.De fick bland annat svara på frågor omde tänkte driva sina egna eller församlingarnas hjärtefrågor.Tatta Lennartsson saken.– Jag tror att vi sitter i styrelsen för att varakreativa och tänka övergripande, sa AnetheCarlsson.Svårare var kanske att ge ett kort svar påfrågan om varför en församling ska gå med iPingst – ffs. Några av svaren blev: Det ärsjälvklart att vara med i den stora pingstgemenskapen. Allt som finns i Pingsthuset stårtill församlingarnas förfogande.– Det är viktigt att ge församlingarna tid,menade Gunnar Johansson. När de ser attvårt tal om att återevangelisera Sverige blirhandling så vill de vara med.Tre personer, som representerade var singeneration, fick också möjlighet att ställa varsin fråga till styrelsen. Det handlade om hurman kan stimulera pionjärinsatser, förverkliga samverkan kring evangelisationsuppdraget och hur församlingar i utflyttningsorter som mest består av äldre personer kanStefan Claar hade ungefär en halvtimme tillOrd blir handlingfå stöd.sitt förfogande, vilket innebar att de tolvSvaren handlade om vikten av att presenledamöter som var närvarande inte hadeHur ska man se på de församlingar somtera visioner, arbeta i nätverk, föra sammanmöjlighet att gå på djupet med sina svar. inte är med? undrade Stefan Claar då.Men det var knappast avsikten heller.– Precis på samma sätt som de som är individer och utmana till insatser. Avslutningsvis bad Stefan Claar styrelsemedlemGunnar Johansson från Sundsvall hop- med, menade Gunnel Ericson.marna fundera på vad de skulle viljapades att församlingarnas och styrelseFAKTA RÅDSLAGSFAKTAse hända under de närmsta tio åren.ledamöternas hjärtefrågor skulle varac Hölls 10 september i pingsthuset– Ett mer utbrett Guds rike, föredesamma.216 registrerade ledamöter deltogslogJörgen Gidlund.– Det bör de vara, menade han.Valde föreståndare, samt styrelse och revisorer för Pingst ffsHur då? replikerade Claar och fickFlera av styrelsemedlemmarna beto- Valde styrelse, samt revisorer för PMU InterLifedå Lars-Ivar Nilsson att bli riktigtnade vikten av ömsesidighet. Och att Valde styrgruppsordförande för Mission och Församlingkonkret:styrelsen måste gå både före och efter Nominerade styrgrupp Mission och FörsamlingValde valberedning för rådslaget 2006– Om tio år är vi 300 000 pingstförsamlingarna.Beviljade 15 församlingar utträde ur Pingst ffsvänner i 1 500 församlingar!– Styrelsens uppgift är både att Avtackade avgående styrelserna för Pingst ffs och SPMULRIKA RAMSTRANDutmana och att utmanas, uttryckte

7 Pingst.nu.qxp20052005-09-13NUMMER 314:33Sida 77PINGST.NUSå kan Petra Pingstvänbetala kyrkoavgiftPetra Pingstvän vill låta sin kyrkoavgift gå till pingströrelsen.Det är möjligt från och med nästa år. Men hur ska hon gåtill väga? Här reder vi ut begreppen.Allra först måste Petra Pingstvän ge sittskriftliga medgivande till att kyrkoavgiften dras direkt av skattemyndigheten.I medgivandet måste namn, personnummer, samt vilken församling somska få huvudparten av kyrkoavgiften,finnas med. Medgivandet måste skickasin till Pingst, 141 99 Huddinge, föreden 31 oktober året innan kyrkoavgiften ska föras till pingströrelsen.12Är Petra Pingstvän medlem iSvenska kyrkan och inte villbetala två kyrkoavgiftermåste hon begära utträde ur Svenska kyrkan före 31oktober året innan denaktuella kyrkoavgiften skabetalas.För att Petra Pingstvän ska kunna betala kyrkoavgift tillpingströrelsen krävsockså att hennes församlingansluter sig till trossamfundetPingst – fria församlingar isamverkan. En sådan anslutning måste också ha skett föreden 31 oktober om avgiften skakunna betalas året därpå.3FAKTA TROSSAMFUNDETc Trossamfundet Pingst – friaförsamlingar i samverkanbildades 2000 av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.34 pingstförsamlingar har hittillsanslutit sig till trossamfundet.Samfundet har ingen annanuppgift än att ge möjlighet förförsamlingarnas medlemmar attge sin kyrkoavgift till den egnarörelsen.Harald tidigt ute1956 utkom boken Folkkyrkan ellerGuds församling av pastor HaraldGustavsson. Redan där förde han ettresonemang omkring vad somskulle kunna hända ompingströrelsen fick ta emotkyrkoavgift:”Dessa i sig själva små och blygsamma belopp, som betalas ikyrkskatt, kan bli rätt storasummor. Om man till exempel räknar med att det blandSveriges pingstvänner finnstjugofemtusen, som har engenomsnittlig inkomst av 850kronor per månad och dessatjugofemtusen lämnar kyrkanoch slipper betala denna

Sahrling. Läs mer på www.pingst.nu Skulle du vilja betala kyrkoavgift till pingströrelsen? Gå in och svara på www.pingst.nu. Läs vad webb-panelen tycker på sid 30 och artikeln på sid 7. Tro och gärningar För några månader sedan träffade jag Blanca i Perus huvudstad Lima. I et