ANVÄNDARHANDBOK - Adobe Inc.

5m ago
20 Views
1 Downloads
4.88 MB
89 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : 12d ago
Upload by : Albert Barnett
Transcription

ANVÄNDARHANDBOK

2007 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.CopyrightAnvändarhandbok för Adobe Bridge CS3 och Adobe Version Cue CS3 för Windows och Mac OSOm den här handboken distribueras tillsammans med programvara som innehåller ett användarlicensavtal omfattas både handboken och programvaran som beskrivs däri avlicensen och får endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i licensen. Med undantag av vad som kan vara uttryckligen angivet i tillämpligt licensavtal, får innehålleti denna handbok inte helt eller delvis reproduceras, vidaredistribueras eller lagras på maskinläsbart medium eller annat medium utan skriftligt tillstånd från Adobe SystemsIncorporated. Observera att innehållet i den här handboken skyddas av upphovsrättslagar även om den inte distribueras med programvara som innehåller ett användarlicensavtal.Innehållet i denna handbok får enbart användas i informationssyfte. Adobe Systems Incorporated förbehåller sig rätten till ändringar utan vidare meddelanden och friskriver sigfrån alla förpliktelser avseende informationen. Adobe Systems Incorporated påtar sig inte något ansvar för eventuella fel eller oriktiga uppgifter som kan förekomma i handbokensinformativa innehåll.Tänk på att befintliga illustrationer och foton som du kan vilja använda i ett eget projekt kan vara upphovsrättsskyddade. Obehörig användning av sådant material i egnaprodukter kan vara ett brott mot upphovsrättsinnehavarens rättigheter. Inhämta alltid erforderligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.Eventuella hänvisningar till företagsnamn i exempelmallar är endast avsedda som demonstrationsexempel och är inte avsedda att hänvisa till någon verklig organisation.Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat, Adobe Premiere, After Effects, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Fireworks, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop,Soundbooth och Version Cue är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.Microsoft, OpenType och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Apple, Mac, MacOS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. som registrerat i USA och andra länder. PowerPC är ett varumärke som tillhör International BusinessMachines Corporation i USA, andra länder eller båda. Sun Microsystems och Java är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA ochandra länder. Intel är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.Delar av produkt som tillhör The Focoltone Colour Systems och som Adobe har licens för. Den färgdatabas som hämtats från Sample Books Dainippon Ink and Chemicals,Inc., har Adobe Systems Incorporated licens för.PANTONE Colors som visas i programmet eller i användardokumentationen kanske inte stämmer med PANTONE-identifierade standarder. Information om korrekt färg finnsi aktuell PANTONE Color Publications. PANTONE och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., 2006. Pantone, Inc. är upphovsrättslig ägare tillfärgdata och/eller programvara som är licensierade till Adobe Systems Incorporated med rätt att distribuera endast för användning tillsammans med Adobe Creative Suiteprodukter. Färgdata och/eller programvaran från PANTONE får inte kopieras till annan lagringsenhet eller till internminne utom i samband med användning av Adobe CreativeSuite-programmen.Delar av produkten används under licens med Trumatch, Inc. Den här produkten innehåller programvaran BISAFE och/eller TIPEM från RSA Data Security, Inc. Den härprodukten innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) Delar av det här programmet har skrivits med MacApp : 19851988 Apple Inc. Flash 9-video drivs med videotekniken On2 TrueMotion. 1992-2005 On2 Technologies, Inc. Med ensamrätt. http://www.on2.com. Den här produkteninnehåller programvara som har utvecklats av OpenSymphony Group (http://www.opensymphony.com/). Delar av koden är licensierad från Nellymoser (www.nellymoser.com).Videokomprimerings- och expanderingstekniken Sorenson Spark är licensierad från Sorenson Media, Inc. Vissa stavningsdelar av den här produkten baseras på ProximityLinguistic Technology. Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. Copyright 1990 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc.Burlington, New Jersey USA. Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. Copyright 2003 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin ElectronicPublishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. Copyright 1994 Medensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./FranklinElectronic Publishers Inc. Copyright 1997 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA Copyright1990 Merriam-Webster Inc. Copyright 1993 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright2004 Franklin Electronic Publishers Inc. Copyright 2004 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura Copyright 1991 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, NewJersey USA. Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. Copyright 1990 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers,Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv Copyright 1990 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin ElectronicPublishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv Copyright 1996 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of FranklinElectronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1990 IDE a.s. Copyright 1990 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin ElectronicPublishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. Copyright 2004 Med ensamrätt. Proximity Technology A Divisionof Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1991 Text & SatzDatentechnik Copyright 1991 Med ensamrätt. Proximity Technology ADivision of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag Copyright 2004 Med ensamrätt. ProximityTechnology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 2004 MorphoLogic Inc. Copyright 2004 Med ensamrätt. ProximityTechnology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. Copyright 1990 Med ensamrätt.Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. Copyright 1995 Medensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 2004 IDE a.s. Copyright 2004 Med ensamrätt.Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Avstavningsdelen av den här produkten är baserad på Proximity LinguisticTechnology. Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. Copyright 2003 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc.Burlington, New Jersey USA. Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. Copyright 1988 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of Franklin ElectronicPublishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. Copyright 1990 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division ofFranklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv Copyright 1997 Med ensamrätt. Proximity Technology A Divisionof Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1984 Editions Fernand Nathan Copyright 1989 Med ensamrätt. Proximity Technology ADivision of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1983 S Fischer Verlag Copyright 1997 Med ensamrätt. Proximity Technology ADivision of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1989 Zanichelli Copyright 1989 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division ofFranklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1989 IDE a.s. Copyright 1989 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of FranklinElectronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1990 Espasa-Calpe Copyright 1990 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of FranklinElectronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Copyright 1989 C.A. Stromberg AB. Copyright 1989 Med ensamrätt. Proximity Technology A Division of FranklinElectronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning: Programvaran och dokumentationen är ”Commercial Items”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §2.101 och består av”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation”, som dessa termer används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, eftertillämplighet. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §§227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial ComputerSoftware Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end userspursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe agrees to comply with all applicable equalopportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974(38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. Klausulen om positivsärbehandling och bestämmelserna i föregående mening ska därvid ingå.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

iiiInnehållKapitel 1: Komma i gångAdobe-hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Resurser.2Nyheter.6Kapitel 2: Adobe BridgeArbeta med Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Arbetsyta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Visa och hantera filer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Arbeta med bilder och dynamiska mediaKöra automatiska åtgärder i BridgeMetadata och nyckelord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Använda Version Cue med BridgeStarta ett möte med Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Kapitel 3: Adobe Version CueArbeta med Adobe Version Cue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Arbeta med Version Cue Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Arbeta med projekt i Version CueArbeta med filer i Version CueVersion Cue-versioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Redigera och synkronisera offlinefiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Administrationsverktyget för Version Cue ServerPDF-granskningar i Version CueFelsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Kapitel 4: Kortkommandon i Adobe BridgeKortkommandon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Kapitel 5: Kortkommandon för Adobe Version CueTangentbordsgenvägar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

1Kapitel 1: Komma i gångInnan du börjar arbeta med programmet bör du ägna en stund åt att läsa igenom översikten av hjälpen till Adobe och demånga resurser som finns för användarna. Det finns instruktionsvideofilmer, plugin-program, mallar, användargrupper,seminarier, självstudiekurser, RSS-feeds och mycket annat att välja på.Adobe-hjälpResurser för Adobe-hjälpDokumentation om Adobe-programmet finns i flera olika format.Inbyggd produkthjälp och LiveDocs-hjälpDen inbyggda produkthjälpen ger dig tillgång till all dokumentation och allt instruktionsmaterial som finns tillgängligt närprodukten levereras. Du hittar den via Hjälp-menyn i Adobe-programmet.LiveDocs-hjälpen innehåller allt material i den inbyggda hjälpen plus uppdateringar och länkar till extrainstruktionsmaterial på webben. För vissa produkter kan du också lägga till kommentarer till avsnitten i LiveDocs-hjälpen.LiveDocs-hjälpen för din produkt hittar du i Adobe-hjälpens resurscenter på www.adobe.com/go/documentation se.I de flesta versioner av den inbyggda produkthjälpen och LiveDocs-hjälpen kan du söka i hjälpsystemen för flera produkter.Avsnitten innehåller också länkar till relaterat material på webben eller till avsnitt i hjälpen för en annan produkt.Betrakta hjälpen, både den i produkten och den på webben, som en hubb där du kan få tillgång till extramaterial ochanvändarcommunities. Den mest fullständiga och aktuella versionen av hjälpen ligger alltid på webben.PDF-dokumentationDen inbyggda produkthjälpen finns också som en PDF-fil som är enkel att skriva ut. Andra dokument, till exempelinstallationshandböcker och annan dokumentation, kan också fås som PDF-filer.All PDF-dokumentation finns tillgänglig via Adobe-hjälpens resurscenter på www.adobe.com/go/documentation se. Omdu vill visa PDF-dokumentationen som ingår i programmet söker du i mappen Dokument på installations- eller innehållsDVD:n.Tryckt dokumentationTryckta utgåvor av den inbyggda produkthjälpen finns att köpa i Adobe-butiken på www.adobe.com/go/store se. Du kanockså hitta böcker publicerade av Adobes publiceringspartners i Adobe-butiken.En tryckt handbok om arbetsgången medföljer alla Adobe Creative Suite 3-produkter och i fristående Adobe-produkterkan det medfölja en tryckt Komma igång-handbok.Så här använder du hjälpen i produkten.Den inbyggda produkthjälpen hittar du via Hjälp-menyn. När du har startat visningsprogrammet Adobe-hjälp klickar dupå Bläddra om du vill se hjälpen för andra Adobe-produkter som är installerade på datorn.Följande hjälpfunktioner gör det enklare att lära sig olika program: Avsnitt kan innehålla länkar till hjälpsystemen för andra Adobe-produkter eller till ytterligare material på webben. Vissa avsnitt är gemensamma för två eller flera produkter. Om du till exempel ser ett hjälpavsnitt med en AdobePhotoshop -ikon och en Adobe After Effects -ikon vet du att det avsnittet antingen innehåller en beskrivning överfunktioner som är likadana i de två produkterna eller beskriver likadan arbetsgång i flera produkter. Du kan söka i hjälpsystemen för flera produkter samtidigt.

BRIDGE/VERSION CUE 2AnvändarhandbokOm du söker efter en fras, till exempel "formverktyg", ska du sätta frasen inom citattecken om du bara vill se de avsnitt sominnehåller alla orden i frasen.TillgänglighetsfunktionerInnehållet i Adobe-hjälpen är tillgängligt för personer med funktionshinder, till exempel rörelsehinder, blindhet ochnedsatt syn. I den inbyggda hjälpen kan du använda följande tillgänglighetsfunktioner: Användaren kan ändra textstorlek med standardiserade snabbmenykommandon. Länkarna är understrukna för att de lättare ska kännas igen. Om länktexten inte motsvarar måltiteln refereras till titeln i fästpunktens titelattribut. Länkarna Föregående och Nästainnehåller t ex titlarna på föregående och nästa avsnitt. Innehållet stödjer högkontrastläge. Grafik utan bildtext innehåller alternativ text. Varje ram har en titel som anger dess syfte. Standard-HTML-taggar anger innehållsstrukturen för läsning på skärmen eller text till tal-verktyg. Formatmallar styr formatering så att det inte finns några inbäddade teckensnitt.Kortkommandon för hjälpkontroller i verktygsfält (Windows)Knappen Bakåt Alt vänsterpilKnappen Framåt Alt högerpilSkriv ut Ctrl PKnappen Om Ctrl IBläddra i menyn Alt nedpil eller Alt uppil om du vill visa hjälpen för ett annat programSökruta Ctrl S placerar markören i sökrutanKortkommandon för hjälpnavigering (Windows) Tryck på Ctrl Tab (framåt) eller Shift Ctrl Tab (bakåt) för att växla mellan fönster. Tryck på Tabb (framåt) eller Skift Tabb (bakåt) för att flytta genom och runt länkar i ett fönster. Tryck på Enter om du vill aktivera en konturerad länk. Tryck på Ctrl likhetstecknet om du vill göra texten större. Tryck på Ctrl bindestreck om du vill göra texten mindre.ResurserAdobe Video WorkshopI Adobe Creative Suite 3 Video Workshop finns över 200 utbildningsfilmer som täcker in en mängd områden för utskrift,webb och video.Med hjälp av Video Workshop kan du lära dig mer om Creative Suite 3-komponenterna. I flera av videofilmerna kan duse hur du kan använda olika Adobe-program tillsammans.När du startar Video Workshop väljer du vilka produkter som du vill lära dig mer om och vilka ämnen som du vill visa. Dukan visa fler detaljer om de olika filmerna så att du hittar rätt utbildning.

BRIDGE/VERSION CUE 3AnvändarhandbokCommunity för presentatörerI Creative Suite 3 har Adobe Systems bjudit in Adobe-communityn att dela med sig av sin expertkunskap och sinareflektioner. Adobe och lynda.com presenterar självstudier, tips och knep från ledande konstruktörer och utvecklare, tillexempel Joe Lowery, Katrin Eismann och Chris Georgenes. Du kan se och höra Adobe-experter som Lynn Grillo, GregRewis och Russell Brown. Allt som allt delar mer än 30 produktexperter med sig av sin kunskap.Självstudier och källfilerVideo Workshop innehåller utbildning för både nybörjare och erfarna användare. Det finns också videofilmer om nyafunktioner och viktig teknik. Varje videofilm handlar om ett enskilt ämne och är vanligtvis cirka 3 till 5 minuter lång. Tillde flesta videofilmer finns det illustrerade självstudier och källfiler, så du kan skriva ut de enskilda stegen och användasjälvstudierna på egen hand.Så här använder du Adobe Video WorkshopDu hittar Adobe Video Workshop på DVD:n som medföljde Creative Suite 3-produkten. Den finns också online påwww.adobe.com/go/learn videotutorials se. Adobe lägger regelbundet till nya videofilmer på Video Workshop online, såbesök webbplatsen och se om det har kommit några nyheter.Adobe Bridge CS3-videofilmerAdobe Video Workshop täcker en lång rad ämnen för Adobe Bridge CS3, inklusive: Förstå Bridge Söka, sortera och filtrera i Bridge Använda nyckelord och lägga till metadata Klassificera bilder och dokumentVideofilmerna visar också hur du använder Bridge CS3 med andra Adobe-produkter: Använda Adobe Stock Photos Använda Bridge i ett designarbetsflöde Använda Bridge i en arbetsgång med foton Använda Bridge för en arbetsgång på webbenSjälvstudiekurserna på video om Adobe Creative Suite 3 finns i Adobe Video Workshop påwww.adobe.com/go/learn videotutorials se.Version Cue CS3-videofilmerAdobe Video Workshop täcker en lång rad ämnen för Adobe Version Cue CS3, inklusive: Använda Version Cue Hantera Version Cue-filer Konfigurera en Version Cue-server Använda Version Cue i en arbetsgruppSjälvstudiekurserna på video om Adobe Creative Suite 3 finns i Adobe Video Workshop påwww.adobe.com/go/learn videotutorials se.ExtrasDet finns en mängd resurser att välja mellan som gör att du får ut mesta möjliga av ditt Adobe-program. En del av dessaresurser installeras på datorn under installationen. Fler användbara exempel och dokument finns på installations- ochinnehålls-DVD:n. Det finns också unikt extramaterial online som Adobe Exchange-användargruppen bidrar med påwww.adobe.com/go/exchange se.

BRIDGE/VERSION CUE 4AnvändarhandbokInstallerade resurserUnder programinstallationen placeras ett antal resurser i programmappen. Om du vill visa de här filerna letar du upp denprogrammappen på datorn. Windows : [startenhet]\Program\Adobe\Adobe [program] Mac OS : [startenhet]/Program/Adobe [program]Programmappen kan innehålla följande resurser:Plugin-program Plugin-moduler är små program som utökar eller lägger till funktioner i programvaran. Installeradeplugin-moduler visas som alternativ på menyerna Importera och Exportera, som filformat i dialogrutorna Öppna, Sparasom och Exportera original eller som filter på filterundermenyerna. Ett antal plugin-program med specialeffekterinstalleras till exempel automatiskt i plugin-mappen i Photoshop CS3-mappen.Förinställningar Förinställningar omfattar av en mängd olika användbara verktyg, inställningar, effekter och bilder. Blandproduktens förinställningar finns penslar, färgrutor, färggrupper, symboler, egna former, grafik och lagerstilar, mönster,strukturer, åtgärder och arbetsytor med mera. Det förinställda innehållet kan du hitta i hela användargränssnittet. En delförinställningar (till exempel Photoshop Brush-bibliotek) blir tillgängliga först när du väljer motsvarande verktyg. Om duinte vill skapa en effekt eller bild från början kan du läsa igenom förinställningsbiblioteken och få inspiration.Mallar Mallfilerna kan öppnas och visas från Adobe Bridge, öppnas från välkomstskärmen eller öppnas direkt frånfilmenyn. Beroende på produkt kan mallfilerna vara allt från brevhuvuden, nyhetsbrev och webbplatser till DVD-menyeroch videoknappar. Varje mallfil är professionellt konstruerad och representerar det bästa sättet att användaproduktfunktionerna på. Mallar kan vara värdefulla resurser när du snabbt vill komma igång med ett projekt.Exempel Exempelfiler innehåller mer komplicerade konstruktioner och är ett bra sätt att se hur funktionerna används ipraktiken. I dessa filer visas hur omfattande kreativitetsfunktionerna är.Teckensnitt Det ingår flera OpenType -teckensnitt och -teckensnittsfamiljer Creative Suite-produkten. Teckensnittenkopieras till din dator under installationen: Windows: [startenhet]\Windows\Fonts Mac OS X: [startenhet]/Bibliotek/FontsMer information om hur du installerar teckensnitt finns i filen Viktigt.html på installations-DVD:n.DVD-innehållInnehålls- eller installations-DVD:n som medföljer produkten innehåller fler resurser som du kan använda i programmet.Mappen Godbitar innehåller produktspecifika filer, till exempel mallar, bilder, förinställningar, åtgärder, plugin-programoch effekter samt undermappar för teckensnitt och bildbanker. Dokumentationsmappen innehåller en PDF-version avhjälpen, teknisk information och andra dokument, till exempel provblad, referenshandböcker och specifikfunktionsinformation.Adobe ExchangeMer kostnadsfritt material finns på www.adobe.com/go/exchange se – en onlinecommunity där användare laddar ned ochdelar tusentals kostnadsfria åtgärder, utökningar, plugin-program och annat material som du kan använda med Adobeprodukter.Bridge HomeBridge Home är en ny destination i Adobe Bridge CS3. Där finns aktuell information om alla Adobe Creative Suite 3program på en enda lättillgänglig plats. Starta Adobe Bridge och klicka på Bridge Home-ikonen längst upp på panelenFavoriter så får du tillgång till de senaste tipsen, nyheterna och resurserna för ditt Creative Suite-verktyg.Obs! Bridge Home är kanske inte tillgänglig på alla språk.Adobe Design CenterI Adobe Design Center finns artiklar, inspiration och instruktioner från branschexperter, framstående designers ochAdobes publiceringspartners. Nytt material tillkommer varje månad.

BRIDGE/VERSION CUE 5AnvändarhandbokDu kan hitta hundratals självstudier för designprodukter och få tips och lära dig teknik via videofilmer, HTML-självstudieroch exempelkapitel.Nya idéer är själva kärnan i tankesmedjan, dialogrutan och galleriet: Artiklar i tankesmedjan berör designernas inblandning i tekniken nuförtiden och vad deras erfarenheter innebär fördesign, designverktyg och samhället. I Dialogrutan delar experter med sig av nya idéer i form av rörlig grafik och digital design. I Galleriet visas hur konstnärer kommunicerar design i rörelse.Besök Adobe Design Center på www.adobe.com/designcenter.Adobe Developer CenterAdobe Developer Center innehåller exempel, självstudier, artiklar och communityresurser för utvecklare som skaparomfattande Internetprogram, webbplatser, mobilt innehåll och andra projekt med hjälp av Adobe-produkter. I DeveloperCenter finns också resurser för utvecklare som utvecklar plugin-program för Adobe-produkter.Förutom exempelkoder och självstudier finns det också RSS-matningar, onlineseminarium, SDK:er, skripthandböcker ochandra tekniska resurser.Besök Adobe Developer Center på www.adobe.com/go/developer se.KundsupportBesök Adobes supportwebbplats på www.adobe.com/se/support om du vill ha information om felsökning om din produktoch lära dig mer om kostnadsfria och betalda alternativ för teknisk support. Klicka på länken Utbildning för att komma åtAdobe Press-böcker, en mängd olika utbildningsresurser och certifieringsprogram för Adobe-program med mera.Hämtningsbara filerBesök www.adobe.com/go/downloads se om du vill ha kostnadsfria uppdateringar, provprogram och andra användbaraprogram. Dessutom har du via Adobe-butiken (på www.adobe.com/go/store se) tillgång till tusentals plugin-program frånexterna utvecklare, vilka kan hjälpa dig att automatisera aktiviteter, anpassa arbetsgången och skapa professionella effektermed mera.Adobe-labbI Adobe-labben får du möjligheten att uppleva och bedöma nya och framåtgående tekniker och produkter från Adobe.I Adobe-labben har du tillgång till resurser av den här typen: Förhandsutgåvor av program och teknik. Kodexempel och metodtips som kan göra din inlärning snabbare Tidiga versioner av produkter och teknisk dokumentation. Forum, Wiki-baserat innehåll och andra samarbetsresurser så att du kan interagera med likasinnade utvecklare.Adobe-labb skapar samarbetsprocesser för programutveckling. I den här miljön kommer du snabbare igång med nyaprodukter och tekniker. Adobe-labben fungerar också som ett forum för tidig feedback, som Adobes utvecklingsgrupp kananvända för att skapa program som uppfyller användargruppernas behov och förväntningar.Besök Adobe-labben på www.adobe.com/go/labs se.AnvändargrupperI användargrupperna finns forum, bloggar och andra sätt för användarna att dela med sig av tekniker, verktyg ochinformation. Användarna kan ställa frågor och ta reda på hur andra får ut så mycket som möjligt av sina program.Användarforumen finns på engelska, franska, tyska och japanska. Bloggar finns på en mängd olika språk.Besök www.adobe.com/se/communities om du vill delta i forum eller bloggar.

BRIDGE/VERSION CUE 6AnvändarhandbokNyheterNyheter i Adobe Bridge CS3Nya funktioner i Adobe Bridge CS3 (2.1)Hierarkiska sökord Nyckelord kan sorteras i hierarkiska kategorier som består av överordnade nyckelord ochunderordnade nyckelord (som kallas undernyckelord). Du kan utvidga och komprimera de här kategorierna. Om du vill attett överordnat nyckelord ska användas endast i strukturellt syfte (som i nyckelordsuppsättningarna i Bridge 2.0) sätter dunyckelordet inom hakparenteser, t.ex. [Namn]. När du använder nyckelord på filer kan du Skift-klicka på ettundernyckelord om du vill använda även det överordnade nyckelordet. Med ett alternativ för metadatainställningar kan duändra det här förfarandet så att överordnade nyckelord markeras automatiskt när du markerar ett underordnat nyckelord.Ytterligare förbättringar av nyckelord I rutan i nederkanten av panelen Nyckelord kan du skriva in namnet på detnyckelord

Användarhandbok för Adobe Bridge CS3 och Adobe Version Cue CS3 för Windows och Mac OS . En tryckt handbok om arbetsgången medföljer alla Adobe Creative Suite 3-produkter och i fristående Adobe-