Ивана Јухас - Eduka-portal.rs Pocetna

1y ago
16 Views
1 Downloads
1.56 MB
10 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Albert Barnett
Transcription

Ивана ЈухасЈасмина А 2збирка задатака за други разред основне школеГЛАВНИ УРЕДНИКПроф. др Бошко ВлаховићОДГОВОРНИ УРЕДНИКДоц. др Наташа ФилиповићРЕЦЕНЗЕНТИПроф. др Наташа Вујисић ЖивковићВесна Дрезгић, професор разредне наставеНебојша Влаховић, професор разредне наставеИЛУСТРАЦИЈЕ И ДИЗАЈНЈасмина ИгњатовићЛЕКТУРА И КОРЕКТУРАМаријана МилошевићИЗДАВАЧЕдука д.о.о. БеоградУл. Змаја од Ноћаја бр. 10/1Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903Сајт: www.eduka.rs; имејл: [email protected]ЗА ИЗДАВАЧАПроф. др Бошко Влаховић, директорШТАМПАЦицеро, БеоградИЗДАЊЕ бр. 1ТИРАЖ

БРОЈЕВИ5ДА СЕ ПОДСЕТИМО. . . . . . . . . . . . . . . 6САБИРАЊЕ ДО 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 . . . . . . . . . . . . . . . 9ЈЕДНАЧИНЕ - НЕПОЗНАТИ САБИРАК . 10ЈЕДНАЧИНЕ - НЕПОЗНАТИУМАЊЕНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ЈЕДНАЧИНЕ - НЕПОЗНАТИУМАЊИЛАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12САБИРЦИ МЕЊАЈУ МЕСТА . . . . . . . . 13ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА . . . . . . . . . 14ВЕЗА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА . . 15САБИРАЊЕ ОБЛИКА 20 30;ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 50 – 30 . . . . . 16САБИРАЊЕ ОБЛИКА 24 3;ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 24 – 3 . . . . . . 17САБИРАЊЕ ОБЛИКА 32 8;ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 40 – 8 . . . . . . 18САБИРАЊЕ ОБЛИКА 34 13;ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 34 – 13 . . . . . 19САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100БЕЗ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ . . . . 20САБИРАЊЕ ОБЛИКА 27 8 . . . . . . . . 21ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 25 – 8 . . . . . . 22САБИРАЊЕ ОБЛИКА 28 12 . . . . . . . 23ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 30 – 12 . . . . . 24САБИРАЊЕ ОБЛИКА 28 17 . . . . . . . 25ОДУЗИМАЊЕ ОБЛИКА 35 – 17 . . . . . 26САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100са прелазом преко десетице . . . . . . 27САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 . 28ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ ИОДУЗИМАЊЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30РИМСКЕ ЦИФРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 31САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32МЕРЕЊЕ И МЕРЕ33МЕРЕЊЕ И МЕРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 34САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36ГЕОМЕТРИЈА37ПРАВА И КРИВА ЛИНИЈА . . . . . . . . . . 38ИЗЛОМЉЕНА ЛИНИЈА . . . . . . . . . . . 39ОТВОРЕНЕ И ЗАТВОРЕНЕ ЛИНИЈЕ . . 40ПРАВА И ПОЛУПРАВА . . . . . . . . . . . . 41ДУЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42ДУЖИНА ДУЖИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44ДУЖИНА ИЗЛОМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ . . . . 45САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46БРОЈЕВИ47ПРОИЗВОД И ЗБИР . . . . . . . . . . . . . . 48ПРОИЗВОД БРОЈЕВА . . . . . . . . . . . . . . 490 И 1 КАО ЧИНИОЦИ . . . . . . . . . . . . . . 50ЧИНИОЦИ МЕЊАЈУ МЕСТА . . . . . . . . 51МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВИМА 2 И 10 . . . . . 52ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ БРОЈ ИТОЛИКО ПУТА ВЕЋИ БРОЈ . . . . . . . . . . 53МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВИМА 3, 4 И 5 . . . 54ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА . . . . . . . . 55ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ . . . . . . . . . . . . 56МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВИМА 6 И 7 . . . . . 57МНОЖЕЊЕ БРОЈЕВИМА 8 И 9 . . . . . . 58ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ . . . . . . . . . . . . 59ПОЛОВИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60ЧЕТВРТИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61КОЛИЧНИК БРОЈЕВА . . . . . . . . . . . . . . 62ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 2 И 4 . . . . . . . . 63ВЕЗА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА . . . . . . 64

ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 5 И 10 . . . . . . . 65ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈИ ТОЛИКО ПУТА МАЊИ БРОЈ . . . . . . 66ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 3 И 6 . . . . . . . . 67ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВИМА 7, 8 И 9 . . . . . . 68ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ . . . . . . . . . . . . 69ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 1;ДЕЉЕЊЕ НУЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71ГЕОМЕТРИЈА73УОЧАВАЊЕ ИСТИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХФИГУРА И ОБЛИКА . . . . . . . . . . . . . . . 74ПРАВОУГАОНИК И КВАДРАТ . . . . . . . 75ТРОУГАО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76ЦРТАЊЕ НА ТАЧКАСТОЈ МРЕЖИ . . . . 77УКУПНА ДУЖИНА СТРАНИЦАКВАДРАТА, ПРАВОУГАОНИКАИ ТРОУГЛА (ОБИМ ФИГУРА) . . . . .77. . 78САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80БРОЈЕВИЈЕДНАЧИНЕ НЕПОЗНАТИ ДЕЛИЛАЦ . . . . . . . . . . . . 91ЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМИ ДЕЉЕЊЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВАСА 2, 3, 4 И 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ . . . . . . . 94ВЕЖБАМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95ЗАНИМЉИВИ ЗАДАЦИ . . . . . . . . . . . . 97САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9881МНОЖЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ . . . . . . . . 82МНОЖЕЊЕ РАЗЛИКЕ БРОЈЕМ . . . . . . 83ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА БРОЈЕМ . . . . . . . . . . 84ДЕЉЕЊЕ РАЗЛИКЕ БРОЈЕМ . . . . . . . . 85ПИСАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВАУ ОБЛИКУ ПРОИЗВОДА И ЗБИРА . . . 86МНОЖЕЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ ИДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА . . . . . . . . . . . . 87ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ . . . . . . . . 88ЈЕДНАЧИНЕ НЕПОЗНАТИ ЧИНИЛАЦ . . . . . . . . . . . . 89ЈЕДНАЧИНЕ НЕПОЗНАТИ ДЕЉЕНИК . . . . . . . . . . . . 90МЕРЕЊЕ И МЕРЕ99МЕРИМО ВРЕМЕ - година, месец,седмица, дан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100МЕРИМО ВРЕМЕ - час, минут . . . . . 101САДА ЗНАШ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

БРОЈЕВИКРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ: да сабираш бројеве до 100; да одузимаш бројеве до 100; замену места сабирака; здруживање сабирака; везу између сабирања и одузимања; да израчунаш непознати број; римске цифре.5

БРОЈЕВИДА СЕ ПОДСЕТИМО.1. Уупиши бројеве који недостају.2. Дате бројеве запиши речима.3. УУупиши претходнике, а уследбенике датих бројева.Линијом повежи број са најближомзапиши све парне бројеве пете4. десетице.5. десетицом.3951786380604050Запиши све двоцифрене бројеве који6. Напиши број који има:7. на месту јединица имају цифру 3.8. Користећи цифре 2, 7 и 9 напиши све двоцифрене бројеве. Цифре се могупонављати.6

БРОЈЕВИ9. Запиши све:а) бројеве четврте десетице;б) парне бројеве шесте десетице;в) непарне бројеве девете десетице.10. Уупиши знак , или .11. Уупиши одговарајући број.12. Доврши започете низове.13. Линијом повежи број са 060705014. У сваком кругу заокружи највећиброј.15. Запиши све бројеве:а) веће од 43, а мање од 51;б) мање од 62, а веће од 52.16. Бројеве 46, 38, 76, 21, 85, 64, 27, 11, 17 и 56 запиши по реду од најмањег донајвећег.7

БРОЈЕВИСАБИРАЊЕ ДО 201. Линијом повежи бубамаре са одговарајућим цветовима.8 4149 610 715126 8172. Израчунај збир бројева 11 и 7.3. Урош је прочитао сликовницу за 2 дана. Првогдана је прочитао 7, а другог 9 страна. Коликострана има Урошева сликовница?4. Павле је уштедео 13 динара, а његов брат Јова 7 динара.Новац су ставили у исту касицу. Колико динара је у касици?5. Нена има 7 година. Лена је 6 година старија од Нене.Колико година има Лена?6. Јанко има 6 кликера, а Огњен 5 кликера више од Јанка.Колико кликера има Огњен? Колико кликера имају Јанко иОгњен заједно?8

БРОЈЕВИОДУЗИМАЊЕ ДО 201. Линијом повежи мишиће са одговарајућим сиревима.13 – 7317 – 516 – 971211 – 862. Умањеник је 16, а умањилац је 9. Израчунај разлику.3. Миша је имао 14 сличица. Раши је дао 9сличица. Колико сличица је остало Миши?4. Тома је 6 година млађи од своје сестре Мире. Коликогодина има Тома, ако Мира има 13 година?5. Деца су кренула на излет. Дечака је било 20, а девојчица 7мање него дечака. Колико девојчица је било на излету?6. Највећи број друге десетице умањи најмањимједноцифреним непарним бројем.7. Највећи непарни број друге десетице умањи највећимједноцифреним бројем.9

БРОЈЕВИЈЕДНАЧИНЕ - НЕПОЗНАТИСАБИРАК1. Одреди непознати сабирак.2. а) За колико треба повећати број 6 да би се добио број 13?б) Збир је 15. Други сабирак је 9. Одреди први сабирак.в) Ако број 5 увећаш непознатим бројем, добићеш број 14. Одреди непознати број.г) Ако непознати број увећаш за 6, добићеш број 11. Одреди непознати број.3. Мина чита књигу која има 20 страна. Колико је страна прочитала, ако јој је остало 6страна до краја књиге?4. У две кутије укупно има 17 играчака. Ако је у првој кутији 8 играчака, коликоиграчака је у другој кутији?5. Иван је надувао 13 балона. Колико још балона Иван треба да надува да би укупноимао 19 надуваних балона?10

8 САБИРАЊЕ ДО 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. Израчунај збир бројева 11 и 7. Урош је прочитао сликовницу за 2 дана.