PREDMET UČBENIK Oz. DELOVNI ZVEZEK US

1y ago
102 Views
2 Downloads
614.51 KB
5 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Randy Pettway
Transcription

PREDMETSlovenščinaFizikaUČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKAmbrož et al.: Branja 1 (berilo in učbenik), DZS, EAN 9789610200529Križaj Ortar et al.: Na pragu besedila 1 – posodobljena izdaja (učbenik), Rokus,EAN 9789612097868Križaj Ortar et al.: Na pragu besedila 1 – posodobljena izdaja(delovni zvezek z rešitvami), Rokus, EAN 9789612097653Soars: New Headway Intermediate, Fourth Edition (Student's book), OxfordUniversity Press, EAN 9780194770200Soars: New Headway Intermediate, Fourth Edition (Workbook with Key),Oxford University Press, EAN 9780194770231Themen aktuell 1 (Kursbuch), Hueber, EAN: 9783190016907M. Krenker: Pause!! 1 Neu (zbirka vaj k Themen aktuell 1), samozaložba,EAN: 9789612455309M. Bon Klanjšček et al.: Matematika 1 (Učbenik za srednje strokovne šole), DZS,EAN 9789610205159M. Škrlec: Matematika 1 (Zbirka nalog za srednje strokovne šole), DZS,ISBN 978-961-02-0516-6Kladnik: Gibanje, sila , snov (učbenik), DZS, EAN 9788634118605UmetnostStrežbaKladnik: Energija, toplota, zvok, svetloba (učbenik), DZS, EAN 9788634114201Golob: Umetnostna zgodovina (učbenik), DZSFrelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN grafijaBiologijaSAMO za modulGOSTINSTVOSAMO za modulTURIZEMUČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKCuderman et al.: Branja 2 (berilo in učbenik), DZS, EAN 9789610200536Križaj Ortar et al.: Na pragu besedila 2 – posodobljena izdaja (učbenik), Rokus,EAN: 9789612099053Bešter Turk et al.: Na pragu besedila 2 – posodobljena izdaja(delovni zvezek z rešitvami), Rokus, EAN 9789612099343Soars: New Headway Intermediate, Fourth Edition (Student's book), OxfordUniversity Press, EAN 9780194770200Soars: New Headway Intermediate, Fourth Edition (Workbook with Key),Oxford University Press, EAN 9780194770231Themen aktuell 1 (Kursbuch), Hueber, EAN: 9783190016907M. Krenker: Pause!! 2 (zbirka vaj k Themen aktuell 1), samozaložba,EAN 9789612453671M. Bon Klanjšček et al.: Matematika 2 (Učbenik za srednje strokovne šole),DZS, EAN 9789610206514M. Škrlec: Matematika 2 (Zbirka nalog za srednje strokovne šole), DZS,EAN 9789610206521Senegačnik, Drobnjak: Obča geografija (učbenik), Modrijan,EAN 9789616357944Toman, Srenec, Kopčavar: Biologija celice in ekologija z varstvom okolja(učbenik), DZS, EAN 9789610202288Zalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784Senegačnik: Slovenija 2 (učbenik), Modrijan, EAN: KUS

kaGeografijaKemijaSAMO za ematikaSAMO za modulTURIZEM(4.a, 4.b GT)SAMO za modulGOSTINSTVO(4.e GT)SAMO za modulGOSTINSTVOUČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKKrakar Vogel et al.: Branja 3 (berilo in učbenik), DZS,EAN 9789610201779Bešter et al.: Na pragu besedila 3 – posodobljena izdaja, (učbenik),Rokus, EAN 9789612710194Bešter et al.: Na pragu besedila 3 – posodobljena izdaja, (delovnizvezek z rešitvami), Rokus, EAN 9789612710200Soars: New Headway Intermediate, Fourth Edition (Student's book),Oxford University Press, EAN 9780194770200Soars: New Headway Intermediate, Fourth Edition (Workbook withKey), Oxford University Press, EAN 9780194770231Alles Stimmt 1 (učbenik), Rokus, EAN 9789612712068Alles Stimmt 1 (delovni zvezek), Rokus, EAN 9789612712075M. Bon Klanjšček et al.: Matematika 3 (Učbenik za srednje strokovnešole), DZS, EAN 9789610207313M. Škrlec: Matematika 3 (Zbirka nalog za srednje strokovne šole), DZS,EAN 9789610207320Senegačnik, Drobnjak: Obča geografija (učbenik), Modrijan,EAN: 9789616357944Čeh, Dolenc: Snovi, okolje, prehrana, DZS, EAN 9789610200772Zalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784UČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKAmbrož et al.: Branja 4 (berilo in učbenik), DZS, EAN 9789610202318Križaj-Ortar: Na pragu besedila 4 – posodobljena izdaja (učbenik),Rokus, EAN 9789612711245Evans, Dooley, Garza: Career Paths – Tourism (Student's book), ExpressPublishing, ISBN 978-0-85777-558-0Evans, Dooley, Garza: Career Paths – Hotels & Catering (Student'sbook), Express Publishing, ISBN 978-0-85777-608-2Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala (učbenik), Modrijan,EAN 9789616357968*Barberis, Bruno: Deutsch im Hotel – Gespräche führen (Lehrbuch),Hueber, ISBN 978-3-19-001646-4*Born, K. et al.: Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie (Kursbuchmit Audio CD), Cornelsen, EAN 9783060203789*Albert, R. et al.: Einstieg Beruf, Berufsfeld Küche (Übungsheft), Klett,ISBN 978-3-12-676166-6Zalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784Zavodnik, Jošt: Strežba z animacijo (učbenik), DZS,EAN 9788634140378Op.*: Učbenike za nemščino boste lahko kupili v knjigarni DZS Radovljica.USKKPPPPUSUSUSUSPPUSKUSUSUS*K*K*KPPUS

ovjeUmetnostStrokovnovsebinski ravoslovjeSamo za modulKUHARSTVOSamo za modulSTREŽBAUČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKKvas: Mlada obzorja, književnost 1 (učbenik), DZS,EAN 9788634138832Gomboc: Besede 1, prenovljena izdaja (učbenik), DZS,EAN 9789610202578Gomboc: Besede 1, prenovljena izdaja (delovni zvezek), DZS,EAN 9789610204756Stott, Revell: Highly Recommended 1, Pre-intermediate (Student'sBook), Oxford University Press, ISBN 978-0-19-457463-1Stott: Highly Recommended 1, Pre-intermediate (Workbook),Oxford University Press, ISBN 978-0-19-457465-5Vencelj: Matematika za triletne poklicne šole, 1. zvezek(učbenik – prenovljena izd.), DZS, EAN 9789610200598Andrej Šorgo .: Naravoslovje za poklicne šole, DZS,EAN 9789610206545Golob: Umetnostna zgodovina (učbenik), DZSZalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784UČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKKvas: Mlada obzorja, književnost 2 (učbenik), DZS,EAN 9788634140613Gomboc: Besede 2, prenovljena izdaja (učbenik), DZS,EAN 9789610202585Gomboc: Besede 2, prenovljena izdaja (delovni zvezek), DZS,EAN 9789610205180Stott, Revell: Highly Recommended 1, Pre-intermediate (Student'sBook), Oxford University Press, ISBN 978-0-19-457463-1Stott: Highly Recommended 1, Pre-intermediate (Workbook), OxfordUniversity Press, ISBN 978-0-19-457465-5Vencelj: Matematika za triletne poklicne šole, 2. zvezek(učbenik – prenovljena izd.), DZS, EAN 9789610200604Vencelj: Matematika za triletne poklicne šole, 3. zvezek(učbenik – prenovljena izd.), DZS, EAN 9789610200611Andrej Šorgo .: Naravoslovje za poklicne šole, DZSZalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784Kamenšek et al.: Poznavanje in postrežba pijač (učbenik),Trauner Verlag, EAN: 9783854991335USUSKKKUSUSUSUSUSUSUSKPPUSUSUSKKUS

PREDMETSlovenščinaAngleščinaMatematikaSamo za modulKUHARSTVOSamo za činaMatematikaFizikaKuharstvoStrežbaUČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKKvas: Mlada obzorja, književnost 3 (učbenik), DZS,EAN 9788634141030Gomboc: Besede 3, prenovljena izdaja (učbenik), DZS,EAN 9789610205173Stott, Revell: Highly Recommended 1, Pre-intermediate (Student'sBook), Oxford University Press, ISBN 978-0-19-457463-1Stott: Highly Recommended 1, Pre-intermediate (Workbook), OxfordUniversity Press, ISBN 978-0-19-457465-5Vencelj: Matematika za triletne poklicne šole, 3. zvezek (učbenik –prenovljena izd.), DZS, EAN 9789610200611Zalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784UČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKKvas: Mlada obzorja 4 (učbenik), DZS, EAN 9788634142099Gomboc: Besede 4, prenovljena izdaja (učbenik), DZS,EAN 9789610206477Gomboc: Besede 4, prenovljena izdaja (delovni zvezek), DZS,EAN 9789610206491Soars: New Headway Intermediate, The Third Edition (Student's Book),Oxford University Press, EAN 9780194387507*Grunwald, A.: Ja, gerne! A1, Deutsch im Tourismus (Kursbuch mit CD),Cornelsen, ISBN 978-3-06-020732-9Štalec: Matematika 1 (učbenik), DZS, EAN 9788634125696Vencelj: Matematika, učbenik za 1. leto poklicno tehniškegaizobraževanja (učbenik), DZS, EAN 9788634129564Kladnik: Gibanje, sila , snov (učbenik), DZS, EAN 9788634118605Kladnik: Energija, toplota, zvok, svetloba (učbenik), DZS,EAN 9788634114201Zalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784Zavodnik, Jošt: Strežba z animacijo (učbenik), DZS,EAN 9788634140378Op.*: Učbenik Ja, gerne! boste lahko kupili v knjigarni DZS Radovljica.USUSPPUSPPUSUSKUS*KUSUSUSUSUSUSUS

kaBiologijaKemijaKuharstvoStrežbaUČBENIK oz. DELOVNI ZVEZEKKvas: Mlada obzorja 5 (učbenik), DZS, EAN 9789610200840Gomboc: Besede 5, prenovljena izdaja (učbenik), DZS,EAN 9789610206484Gomboc: Besede 5, prenovljena izdaja (delovni zvezek), DZS,EAN 9789610206507Soars: New Headway Intermediate, The Third Edition (Student's Book),Oxford University Press, EAN 9780194387507Alles Stimmt 1 (učbenik), Rokus, EAN 9789612712068Alles Stimmt 1 (delovni zvezek), Rokus, EAN 9789612712075Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala (učbenik), Modrijan,EAN 9789616357968Vencelj: Matematika, učbenik za 2. leto poklicno tehniškegaizobraževanja (učbenik), DZS, EAN 9788634137361Toman, Srenec, Kopčavar: Biologija celice in ekologija z varstvomokolja (učbenik), DZS, EAN 9789610202288Čeh, Dolenc: Snovi, okolje, prehrana, DZS, EAN 9789610200772Zalar et al.: Kuharstvo (učbenik recepti), DZS, EAN 9788634141986Frelih, Polak: Strežba (učbenik), DZS, EAN 9788634136784Zavodnik, Jošt: Strežba z animacijo (učbenik), DZS,EAN 9788634140378Učbeniški sklad - komplet za izposojo sestavljajo samo tisti učbeniki, ki so označeni z US.Knjige z oznako P imajo dijaki že iz prejšnjega šolskega leta.Ostale učbenike in delovne zvezke morajo dijaki kupiti sami (oznaka K).Informacije in naročila na e-mail: [email protected] učbeniškega sklada:Maja Smolej, knjižničarkaUSUSKUSPPUSUSUSUSUSUSUS

M. Škrlec: Matematika 2 (Zbirka nalog za srednje strokovne šole), DZS, EAN 9789610206521 US Geografija Senegačnik, Drobnjak: Obča geografija (učbenik), Modrijan, EAN 9789616357944 US Biologija Toman, Srenec, Kopčavar: Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (učb